07:12:24 Chủ Nhật,08/12/2019

Sau 5 ngày lắp đặt, hướng dẫn vận hành, End-User đã vận hành thành thạo máy cắt Laser

(cắt thép: 10mm, Inox: 5mm)

https://youtu.be/nxpDW_QE_6k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2015 BY SAO VIET - Thiet ke web bởi Bigweb.com.vn